Academic Calendar Winter/Summer 2019

Aviation (AV) Course Outlines

AV 101

AV 102

AV 150 - Changed to AV 101 and AV 102

AV 151

AV 152

AV 161

AV 162

AV 201

AV 211

AV 221

AV 231

AV 251

AV 252

AV 302

AV 312

AV 322

AV 332

AV 350 - Changed to AV 351 and AV 352

AV 351

AV 352

AV 401

AV 402

AV 403

AV 404

AV 405

AV 411

AV 412

AV 413 - Discontinued

AV 414

AV 415

AV 421

AV 422

AV 431

AV 432

AV 451

AV 452

Current Students